HFD tillämpar äntligen det EU-rättsliga äganderättsbegreppet!

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en ny och viktig dom i ett förhandsbeskedsärende uttalat sig om när ett byggbolag ska anses ha överlåtit de ägarlägenheter som man producerar och säljer. Enligt förutsättningarna i förhandsbeskedet ska byggbolaget sälja ägarlägenheter, vilka utgör tredimensionella fastigheter, genom ingående av ett köpekontrakt avseende fastigheten och ett entreprenadkontrakt. Enligt köpekontrakten övergår […]