Experter på momsrådgivning

Välkomna till
The Swedish VAT House

Vi hjälper våra kunder i alla frågor avseende svensk och internationell mervärdesskatt, andra indirekta skatter och tull.

Våra expertområden

Experter inom svensk och internationell mervärdesskatt, punktskatt samt tullfrågor

”Momshuset” hjälper våra kunder i alla frågor avseende svensk och internationell mervärdesskatt, andra indirekta skatter samt tull.

Vi besitter djup och bred kompetens och kan svara på alla frågor angående hur reglerna ska tolkas. Vi hjälper dessutom våra kunder med hur de i praktiken ska agera för att säkerställa en på alla sätt fördelaktig hantering, administrativt och ekonomiskt, inom ramen för gällande regler. För oss är det en självklarhet att vår rådgivning är på högsta nivå.

Vår långa erfarenhet är till stor hjälp eftersom vi kan föreslå alternativa lösningar baserat på tidigare erfarenheter.

Din partner vid momsrådgivning mm

Vi löser normalt våra kunders frågor ”in house”. Vi jobbar dock ofta och gärna tillsammans med personer med andra kompetenser för att tillsammans hitta den bästa lösningen. När vår kunskap inte räcker till, t.ex. pga. att frågan helt eller delvis gäller tillämpning i andra länder, tar vi hjälp av vårt kompetenta nätverk.

Vi bistår gärna i dialog med Skatteverket, vid skatterevisioner etc., samt i domstolsprocesser och ansökningar om förhandsbesked.

Dessutom håller vi kurser och föreläser vid seminarier eller företagsanpassade utbildningar.

Vilka vi är

Vi är skattejurister som har jobbat med moms och andra indirekta skatter sedan 1988. Vi har erfarenhet från Skatteverket, domstol, Big four och fristående skatteverksamhet och har dessutom varit verksamma som rådgivare utanför Sverige. 

Vi har företrädesvis jobbat med större svenska och internationella företag, koncerner och organisationer med svenska och internationella frågeställningar. Då momsfrågor förekommer överallt arbetar vi med kunder verksamma i alla branscher. 

Års sammantagen erfarenhet
+ 0
Kundåtagande
0 %
Grundare
0
Internationella nätverkskontakter
+ 0

Samarbetspartners & internationella nätverk

Vi har vänner både inom Sverige och internationellt som gärna hjälper oss att hjälpa dig. Vi ingår i flera internationella nätverk och kan därför erbjuda kompetent och erfaret stöd i frågor rörande moms, andra indirekta skatter och tull. Vi väljer tillsammans med kunden de rådgivare i respektive land som lämpar sig bäst.

Behöver du vår hjälp?