Kurs – internationell varuhandel B2B inom EU – ”Fällor & fel”

Den internationella varuhandeln mellan företag inom EU har ur ett momsperspektiv blivit minst sagt komplicerad och det har blivit mycket svårare att göra rätt. I vårt arbete kan vi konstatera att det blivit allt vanligare att företag, stora som små, hamnat i svårigheter på grund av att de inte vetat hur reglerna fungerar och vilka krav som ställs. Tyvärr blir det inte sällan väldigt dyrt och tidskrävande. 

Reglerna har på senare år förändrats och stramats upp och många företag har inte hängt med och är därför inte medvetna om vad de gällande reglerna faktiskt innebär. Till detta kommer att reglerna om varuhandel inom EU, även för de som har goda kunskaper i moms, är svåra att tillämpa eftersom det är många omständigheter som behöver beaktas. Syftet med denna momskurs är öka deltagarnas förståelse för regelverket så att de kan undvika de vanligaste och allvarligaste felen.

Under denna kurs går vi igenom regelverket och pekar på vad man särskilt bör tänka på. Vi varvar genomgången med praktiska exempel. Kursen omfattar bl a följande:

  • Förutsättningar för ”momsfri” EU försäljning – vilka omständigheter måste vara uppfyllda

  • Dokumentation – vad behöver dokumenteras och vad är en godtagbar dokumentation

  • Kedjetransaktioner med tre eller flera parter

  • Transportkravet – vikten av att identifiera vilken part som står för transporten

  • Leveransvillkorens betydelse för momshanteringen

  • Direktleverans eller leverans från distributionslager i annat EU-land

  • Varuleverans inklusive montering

  • Vad händer om det blir fel? 

 

Utbildningen hålls mellan kl 13-17 i Stockholm och Malmö följande datum:

  • Malmö: 23 maj 2024

  • Stockholm: 28 maj 2024

Lokal meddelas senare. 

Priset är 4.500 kr för en person eller 3.750 kr/person om ni anmäler två eller fler från samma företag. Priserna är exklusive moms.

Anmäl dig genom att klicka ”här”

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta Lina Engman (tel: 073-529 20 97)

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar