Utredning om utvidgade möjligheter till frivillig beskattning och justering

Av pressmeddelande från Finansdepartementet framgår nedan.

Regering har beslutat ett en utredare ska se över om reglerna om frivillig beskattning för moms vid uthyrning av lokaler ska utvidgas till fler situationer än idag. Utredaren ska också bedöma hur momsreglerna om justering av tidigare gjorda avdrag vid fastighetsförsäljning ska ändras för att bli förenliga med EU-rätten och i det sammanhanget överväga frivillig beskattning vid försäljning av fastighet.

Fastighetsägare behöver som huvudregel inte lägga på moms vid försäljning och uthyrning av fastigheter. En fastighetsägare kan dock under vissa förutsättningar välja att lägga moms på hyran och därmed få rätt till avdrag för momsen på sina kostnader, så kallad frivillig beskattning.

I vissa fall finns dock inte en sådan möjlighet, exempelvis vid uthyrning till ideella föreningar. Det innebär att det är mer kostsamt för en fastighetsägare att hyra ut till sådana organisationer, vilket medför att vissa hyresvärdar inte vill hyra ut sina lokaler i de fallen. Regeringen har därför beslutat att en utredning ska se över om reglerna om frivillig beskattning för moms vid uthyrning av lokaler ska utvidgas till att omfatta fler situationer än idag.

Utredaren ska även se över reglerna om justering av tidigare gjorda avdrag vid försäljning av fastighet. Översynen görs mot bakgrund av en dom från EU-domstolen (den s.k. Sögård-domen), som slår fast att de svenska reglerna inte är förenliga med EU-rätten. Utredaren ska i samband med det överväga om en möjlighet till frivillig beskattning vid försäljning av fastigheter kan införas för att lindra effekterna av ändringen.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 januari 2026.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar