Utredning om utvidgade möjligheter till frivillig beskattning och justering

Av pressmeddelande från Finansdepartementet framgår nedan. Regering har beslutat ett en utredare ska se över om reglerna om frivillig beskattning för moms vid uthyrning av lokaler ska utvidgas till fler situationer än idag. Utredaren ska också bedöma hur momsreglerna om justering av tidigare gjorda avdrag vid fastighetsförsäljning ska ändras för att bli förenliga med EU-rätten […]