Samfällighetsföreningar skattskyldiga för moms

30.000 st samfällighetsföreningar plötsligt skattskyldiga för moms! Skatteverket har publicerat ett ställningstagande den 15 februari 2022 i vilket de uttalar att samfällighetsföreningar anses tillhandahålla varor och tjänster till medlemmarna på ett sådant sätt att skattskyldighet för moms uppkommer även när föreningens syfte är att tillgodose medlemmarnas behov. Samfällighetsföreningen ska enligt Skatteverket ta ut mervärdesskatt med utgångspunkt i […]