Skatteverket föreslår i en promemoria från den 4 april 2022 utvidgade möjligheter till frivillig skattskyldighet

Nedan följer en kortfattad redogörelse för viktiga nyheter Vår kommentar Det är mycket välkommet att Skatteverket föreslår nya regler. Många av de föreslagna förändringarna är mycket bra och kommer, om de införs, underlätta mycket för många fastighetsbolag. Det är dock oroande att verkets förslag saknar regler om möjlighet att frivilligt gå ur systemet med frivillig […]