Nytt förslag om jämkning vid överlåtelse av fastighet

Nya regler föreslås i en departementspromemoria avseende jämkning av moms vid överlåtelse av fastighet. Förslaget innebär i huvudsak följande: De nya reglerna förslås träda ikraft den 1 januari 2024 Våra initiala kommentarer! Att säljaren, när det inte är fråga om en verksamhetsöverlåtelse, behöver jämka tidigare gjorda avdrag, oavsett hur fastigheten ska användas av köparen, kan […]