VAT’s up!

Under denna uppmaning gömmer sig nyhetsinformation. Vår ambition är inte att ge en fullständig information om allt som händer i momsvärlden eller att vara först. Vi vill dock försöka uppmärksamma våra kunder och kontakter på sådant som vi menar bör uppmärksammas – varför vi vill ge en ”VAT’s up!”.  På detta sätt tänker vi att […]