HFD underkänner momslagens avdragsregler

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i ett mål avgjort den 16 oktober, tagit ställning till om den svenska momslagens reglering avseende avdrag för ingående moms i sk. blandad verksamhet, dvs när avdragsrätt endast delvis föreligger för ingående moms, är förenligt med momsdirektivets regelverk. Enligt den svenska momslagen, 13 kap 29 §, ska avdragsrätten för moms på […]