VAT’s up!

The Swedish VAT House vill i detta nummer 2 av VAT’s up! informera om följande. Skatteverket fortsätter vägra avdrag på försäljningskostnader Skatteverket har kommenterat den nyligen avgjorda domen från HFD avseende Volvo AB enligt vilken bolaget i grunden medges avdrag för försäljningskostnader vid försäljning av dotterbolag men där målet återförvisas för att bestämma avdragsrättens omfattning. […]