VAT’s up!

I detta nummer 4, ”Summer Special”,  av VAT’s up! vill vi informera om följande: Kravet på att spara fakturor etc i original avskaffas fr.o.m. 240701. De nya reglerna innebär att kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original under en viss tid tas bort. Detta innebär konkret att räkenskapsmaterial, till exempel kvitton och fakturor, inte […]