Stipendium 10.000 kr – bästa uppsats om mervärdesskatt

Om du är juriststudent och har skrivit ditt examensarbete inom ämnet mervärdesskatt är du välkommen att söka vårt uppsatsstipendium på 10 000 kronor. Vid utvärderingen kommer uppsatser som behandlar frågor som den praktiserande skattejuristen möter i sitt dagliga arbete, ha en fördel.

Skicka din uppsats till oss via epost (info@vathouse.se) senast den 20 juli 2024, så har du möjlighet att bli The Swedish VAT House’ uppsatsstipendiat för låsåret 2023/234. Bifoga även dina kontaktuppgifter, dvs. namn, e-postadress och studiesäte.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar